LYRIC

Key of G

(升調)

廣東話     4/4     Tempo=118

Intro: | G/  /  /  /  | D/  /  /  /   | Em7/  /  /  /   | C/  /  /  /   |

| G/  /  /  /   | D/  /  /  /   | Am7/  /  /  /   | C/  /  /  /   |

Verse1:

G   基督捨己   建立G救贖壯舉   

Em   高聲讚美    放下Em各樣纏累   

C   有你同行   我踏D上突破之旅D       D

Verse2:

G   基督帶領   有著G信念寄居   

Em   堅心信靠   各樣Em試煉無懼   

C    單單確信    永沒C變上帝應許 D       D

Chorus:

傳頌G恩主深信    你D   創始   

靈內Em7安穩    倚靠你C   恩言   

行在G海中  荒野   D  徑你開展Am7           C

同在G恩典豐厚    你D   引牽   

全地Em7一心    覲見你C   的面   

降服G屈膝俯拜     讚D   美永不止F             D

各處凱歌得聽見G

Interlude: | G/  /  /  /  | D/  /  /  /   | Em7/  /  /  /   | C/  /  /  /   |

| G/  /  /  /   | D/  /  /  /   | Am7/  /  /  /   | C/  /  /  /   |

Bridge:

G    獻呈D      頌讚你Em     我靈C       盡讚美   

G    聖徒D      合奏起 Am7               C

G    獻呈D      頌讚你Em     我靈C       盡讚美   

G    聖徒D      合奏起 F                 D

Chorus (key inc.):

傳頌A♭恩主深信    你E♭   創始   

靈內Fm7安穩    倚靠你D♭   恩言   

行在A♭海中  荒野   E♭  徑你開展B♭m7           D♭

同在A♭恩典豐厚    你E♭   引牽   

全地Fm7一心    覲見你D♭   的面   

降服A♭屈膝俯拜     讚E♭   美永不止G♭             E♭

各處凱歌得聽見A♭

Ending: | A♭/  /  /  /  | E♭/  /  /  /   | Fm7/  /  /  /   | D♭/  /  /  /   |

| A♭/  /  /  /   | E♭/  /  /  /   | B♭m7/  /  /  /   | D♭/  /  /  /   |


Added by

HL

SHARE

ADVERTISEMENT

VIDEO

Back to top